Fundacja – subkonto

W jaki sposób można założyć subkonto dla chorego lub niepełnosprawnego dziecka?

Strona główna > Potrzebuję pomocy > Baza wiedzy > W jaki sposób można założyć subkonto dla chorego lub niepełnosprawnego dziecka?

Należy przesłać oryginały następujących dokumentów:

  1. Podanie z prośbą o założenie subkonta wraz z opisem choroby. Należy zwrócić się z prośbą o założenie subkonta i krótko przedstawić historię choroby kandydata na podopiecznego. Prośba powinna zawierać oryginalny podpis rodzica bądź prawnego opiekuna kandydata lub samego kandydata – jeżeli jest on osobą pełnoletnią, a także dokładny adres zwrotny.
  2. Oryginalne Zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę kandydata w języku polskim. Może być ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu. Ważne! Przyjmujemy tylko oryginały zaświadczeń lekarskich lub kserokopie poświadczone przez lekarza za zgodność z oryginałem.
  3. Jeżeli kandydat na podopiecznego posiada orzeczenie o niepełnosprawności należy przesłać nam kopię tego dokumentu.
  4. Zaświadczenie o dochodach lub własnoręcznie napisane oświadczenie zawierające informację o średnich miesięcznych zarobkach rodziny.
  5. Zdjęcie kandydata podpisane na odwrocie.
  6. W przypadku, gdy kandydat jest pełnoletni, a konto zakładają rodzice wymagany jest dokument potwierdzający ich prawo do reprezentowania dziecka.

Wskazane dokumenty należy przesłać na adres:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

lub dostarczyć osobiście:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”ul. Gdańska 24, 01-691 Warszawa

Po dopełnieniu tych formalnościzostaną do Państwa przesłane formularze Deklaracji Członkowskiej i Porozumienia wraz z Regulaminami.Po zapoznaniu się z nimi należy je wypełnić i odesłać pojedyncze egzemplarze na adres Fundacji.

Wzory dokumentów:

Do pobrania:

100% wpływów na subkoncie podopiecznego pozostaje do jego dyspozycji. Fundacja nie pobiera żadnej prowizji za prowadzenie subkonta i obsługę księgową prowadzonego rachunku.